HomeZorgbureau Brabant › Administratieve en financiële ondersteuning door budgetcoach
Zoom:

Administratieve en financiële ondersteuning door budgetcoach

Doel:

Overzichtelijk en inzichtelijk maken van de (financiële) administratie ter voorkoming van financiële problemen.


Werkwijze:

* Individuele begeleiding t.a.v. administratie en financiën

Als u moeite hebt met het op orde brengen of houden van uw administratie kunnen zich problemen voordoen die u misschien niet had verwacht. U hebt er te weinig zicht op en u weet niet goed hoe u dit kunt verbeteren.

ij ondersteunen klanten bij het overzichtelijk maken van hun (financiële) administratie.

Wat mag u van ons verwachten

· We ordenen uw administratie en bergen deze op in overzichtelijke mappen

· We maken een duidelijk schema met alle inkomsten en uitgaven

· We maken een overzicht van taken die periodiek terug keren

· We maken op maat, afhankelijk van de wensen van de klant, overzichten waardoor de klant tijdig

herinnerd wordt aan zijn taken

· We hebben een follow-up systeem zodat de klant langzamerhand zelf meer verantwoordelijkheid

neemt, aangepast aan de voortgang

* Inkomensbeheer

Als iemand tijdelijk of langdurig niet in staat is zijn financiën te beheren kunnen wij inkomensbeheer aanbieden. Wij zijn een onafhankelijke organisatie en wij bieden administratieve ondersteuning.

We maken met de klant afspraken over het beheer, welke vastgelegd worden in een overeenkomst.

Inkomensbeheer is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen de klant en Zorgbureau Brabant.

Wat mag u van ons verwachten

Wij vinden het belangrijk dat alle hulp op maat wordt aangeboden, dat wil zeggen dat de klant in overleg met ons de inhoud bepaald. Over het algemeen bieden wij onze dienst als volgt aan:

· We openen op naam van de klant een bankrekening

· We regelen dat alle instanties waar u mee te maken hebt op de hoogte zijn van de juiste

beheerrekening. Vaste lasten en facturen worden naar Zorgbureau Brabant gezonden en verwerkt

· We regelen dat u leefgeld ontvangt, desgewenst op een aparte “leefgeldrekening”

· We attenderen u op gemeentelijke en landelijke regelingen zoals bijzondere bijstand, huurtoeslag,

langdurigheidtoeslag. Indien gewenst vragen wij deze voor u aan

· We verzorgen de aangifte inkomstenbelasting

· We regelen verzekeringen

· De klant wordt periodiek op de hoogte gebracht zodat hij zicht houdt op zijn financiële situatieDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 6-8-2012 21:15:46
Laatste wijziging: 19-12-2013 12:16:48

Aangeboden door:

Zorgbureau Brabant


Bezoekadres: Mercuriusstraat 1 Son en Breugel
Postadres: Mercuriusstraat 1, 5694 TA Son en Breugel
Telefoonnummer: 06-5320 4216
E-mail: info@zorgbureaubrabant.nl
Website: www.zorgbureaubrabant.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Begeleiding en trainingen op sociaal, emotioneel en praktisch gebied en het uitvoeren van taakstraffen (AMK)


Belangrijkste doelgroepen:
Jongeren en volwassenen met gedragsproblemen en/of psychische beperkingen


Soorten diensten of activiteiten:
Activeringsprogramma’s, toeleiding naar arbeid, ambulante begeleiding, woonbegeleiding, vrijwillig inkomensbeheer, advies en bemiddeling. Ervarend leren dmv projecten.


Contactpersoon:
I. van de Koevering
E-mail: info@zorgbureaubrabant.nl