Logo digitale-sociale-kaart.nl
Opgenomen informatie
De Digitale-Sociale-Kaart.nl is een 'Activiteit georiënteerde sociale kaart'. Met het menu zoekt u gericht naar het aanbod van activiteiten van verschillende organisaties. Onder 'Activiteiten' wordt ook verstaan: 'Diensten', 'Cursussen', 'Programma's', 'Projecten' en dergelijke.

Het programma werkt als een catalogus waarbinnen u eenvoudig het aanbod van alle organisaties met elkaar vergelijkt.

Afhankelijk van de gemeente zijn meer of minder activiteiten opgenomen in het kader van de uitvoering van de Wet werk en bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, De Wet op de jeugdhulpverlening en mogelijk andere speerpunten van gemeentelijk beleid zoals cultuur, sport, gezond leven et cetera.

De gegevens van de diensten en activiteiten, adresgegevens en ook de contactpersonen zijn gekoppeld aan de organisaties.
Per organisatie is opgenomen in (of voor) welke gemeente(n) de diensten worden aangeboden. Zoekt u informatie in een bepaalde gemeente, dan krijgt u alleen die informatie - met de juiste adressen en contactpersonen - die voor die gemeente relevant is. Zoekt u in een groter gebied, dan krijgt u alle adressen uit het grotere gebied. Zoekt u bijvoorbeeld landelijk naar CWI, dan vindt u ook alle vestigingsadressen in Nederland.
Informatie over de leveranciers van dit programma

DiSK is een initiatief van Onderzoeksburo Jan Waalen.
Onderzoeksburo Jan Waalen inventariseert, actualiseert en voert product- en organisatiegegevens in.

Organisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in het programma, kunnen informatie opvragen bij
Onderzoeksburo Jan Waalen, Straten 13-B, 5688 NJ Oirschot
telefoon: 06-22 99 77 41 of e-mail: info@digitale-sociale-kaart.nl

Door het nemen van een abonnement kunnen gemeenten, provincies, re-integratiebedrijven, zorg- hulpverlenings- en welzijnsinstellingen informatie laten opnemen en up-to-date houden. Wij zorgen ervoor dat alle informatie op een consequente en consistente manier in het bestand wordt opgenomen. Frequent controleren wij de gegevens op hun actualiteit.

Gemeenten die een abonnement nemen hebben de mogelijkheid om de sociale kaart in hun eigen huisstijl uit te laten voeren. Het is ook mogelijk dat gegevens direct in de eigen website worden weergegeven. Terug naar boven
Terug