Logo digitale-sociale-kaart.nl
DiSK is een produkt van Onderzoeksburo Jan Waalen.

Onderzoeksburo Jan Waalen is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van complexe databestanden voor overheid, zorg- en welzijnsorganisaties. Het buro verzorgt de (technische) ontwikkeling van DiSK en verzamelt, categoriseert, voert product- en organisatiegegevens in en actualiseert.

Organisaties die geïnteresseerd zijn in het programma, kunnen informatie opvragen bij:
Onderzoeksburo Jan Waalen
Straten 13-B
5288 NJ Oirschot
Telefoon: 06-22 99 77 41
E-mail: info@digitale-sociale-kaart.nl

Aansprakelijkheid voor inhoud en gebruik:
Gebruik van de Digitale-Sociale-Kaart.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot, en het gebruik van het programma betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden.
 • Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van het programma en de werking van de Digitale-Sociale-Kaart.nl, is het mogelijk dat de informatie die in het programma wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

 • De informatie in het bestand wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  Een gebruiker van het internetprogramma mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in het programma opgeslagen informatie openbaar maken, verveelvoudigen of gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Onderzoeksburo Jan Waalen (ook niet via een eigen netwerk). Gebruik van het (e-mail)adressenbestand voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

 • Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie in het bestand van de Digitale-Sociale-Kaart.nl geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 • Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Digitale-Sociale-Kaart.nl van een van onze klanten, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de gegevens via internet te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Digitale-Sociale-Kaart.nl is verkregen.

 • Wij realiseren ons dat er meer sociale kaarten op de markt zijn dan alleen DiSK. DiSK is al in 2002 begonnen met het systeem om dat ook landelijk beschikbaar te stellen en is daarme een van de eerste met een dergelijk systeem. De naam Digitale-Sociale-Kaart.nl en DiSK is door ons bureau geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau. Hiermee is het een beschermde naam. Desondanks komen we die naam regelmatig tegen bij andere sociale kaarten. De verwarring bij dit geeft bij aanbieders van diensten is dan ook begrijpelijk, maar voor ons geen reden om onze activiteiten te beperken. We zijn een kleine solide organisatie die gespecialiseerd is in het bouwen en onderhouden van databestanden en die via internet toegankelijk maken. Het is onze core-business.

 • Onderzoeksburo Jan Waalen
  Straten 13-B, 5688 NJ Oirschot
  telefoon 06-22997741
  banknummer 1687.41.717
  Kvk Eindhoven 17 11 16 10
  btw nr NL 067781093
Digitale-Sociale-Kaart.nl - © 2012 Onderzoeksburo DiSK

Terug