HomeSigma › Bemiddelpunt
Zoom:

Bemiddelpunt

Doel:

Iedereen kan in een situatie terecht komen waarin het fijn is om iemand naast je te hebben; iemand die je kan helpen met het uitvoeren van praktische klussen in en rondom het huis of die langskomt voor een bakje koffie en een praatje. In de meeste gevallen lukt het prima dit zelf te organiseren met hulp van familie of vrienden. Maar soms is hulp vragen lastig omdat je niet zoveel mensen kent of vanwege een kleine beurs.

Dan kun je denken aan de inzet van een vrijwilliger via het Bemiddelpunt.


Werkwijze:

Uw vraag is onze actie

Het Bemiddelpunt van Sigma bekijkt of er een vrijwilliger ingezet kan worden. Wij zorgen ervoor dat de vraag/vragen op de juiste plek terecht komt. Hierin werken we samen met de vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Nijkerk. Is er een vrijwilliger gevonden? Dan wordt er contact opgenomen.

Voor wie

Als inwoner, mantelzorger of beroepskracht van de gemeente Nijkerk kun je terecht bij het Bemiddelpunt voor alle vragen rondom het inzetten van een vrijwilliger bij iemand in de thuissituatie. Dit kan gaan om kortdurende of langdurige inzet.

Dus zoekt u bijvoorbeeld iemand die;

uw tuin /balkon lenteklaar kan maken;

u kan helpen met kleine klusjes in en om het huis;

gezellig langskomt voor een praatje en een kopje koffie;

u kan helpen met uw computer, laptop, telefoon;

mee kan kijken met uw administratieve vragen;

boodschappen voor u kan doen of gezellig samen met u gaat;

u kan helpen bij het vervoer naar het ziekenhuis;

u als maatje terzijde kan staan;

En nog zoveel meer! Neem contact op voor de mogelijkheden met Mieke van den Brink.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 8-5-2017 15:31:53

Aangeboden door:

Sigma


Bezoekadres: Frieswijkstraat 99 Nijkerk
Postadres: Frieswijkstraat 99, 3861 BK Nijkerk
E-mail: info@sigma-nijkerk.nl
Telefoonnummer: 033-2474830
Website: www.sigma-nijkerk.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting Sigma informeert, adviseert en ondersteunt vrijwilligers(-organisaties), mantelzorgers, ouderen en mensen met een beperking bij vragen en activiteiten op het gebied van welzijn, zorg en wonen.


Soorten diensten of activiteiten:
Invulling geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Nijkerk door:
* Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken: activiteiten voor senioren
* Steunpunt Mantelzorg: ondersteuning mantelzorgers
* Steunpunt Vrijwilligerswerk: ondersteuning vrijwilligersorganisaties en bemiddeling in vrijwilligerswerk
* Ouderenadvies: gratis seniorenadvisering voor inwoners van Nijkerk
* Formulierenhulp: gratis ondersteuning voor aanvragen, invullen formulieren etc. voor inwoners van Nijkerk
* Makelaar Maatschappelijke Stages: ondersteuning scholen, leerlingen en vrijwilligersorganisaties, bemiddeling in stageplaatsen.