HomeLeijssen Bewindvoeringen › Schuldsanering (WSNP)
Zoom:

Schuldsanering (WSNP)

Doel:

Als onafhankelijk bewindvoerder bewaken wij de uitvoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Gemeenten kunnen een schuldsaneringtraject aanvragen bij de rechtbank. Voor en namens de cliënt zorgen wij voor bescherming en belangenbehartiging, door onder meer kwartaalcontroles van stukken en berekeningen van de WSNP-bewindvoerder.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Laatste wijziging: 31-8-2020 12:35:53

Aangeboden door:

Logo

Leijssen Bewindvoeringen


Postadres: Postbus 304, 5600 AH Eindhoven
Telefoonnummer: 040-23 77 255
E-mail: info@leijssenbewind.nl
Website: www.leijssenbewind.nl


Organisatie Type
Schuldhulp


Doelstelling of kernactiviteit:
Beroepspraktijk voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap


Belangrijkste doelgroepen:
Kwetsbare mensen in de samenleving, die - tijdelijk - niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.


Soorten diensten of activiteiten:
Door onze ervaring en kennis van zaken zijn wij inzetbaar als curator, bewindvoerder, mentor, gevolmachtigde en zaakwaarnemer.