HomeLeijssen Bewindvoeringen › Mentorschap
Zoom:

Mentorschap

Doel:

Als mentor zijn we zorgregisseur voor een cliënt.

Meer informatie:


Werkwijze:

We behartigen zijn of haar belangen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. We vertegenwoordigen onze cliënt bij besprekingen van zorg- of begeleidingsplan en overleggen met behandelaars en zorgverleners.

De kantonrechter kan het mentorschap instellen voor mensen die door ziekte of beperking tijdelijk of permanent niet voor zichzelf en hun eigen belangen kunnen opkomen. Vaak neemt familie, vriend of goede kennis die taken op zich. Die kunnen of willen niet altijd, of er is onenigheid in de familie. In zulke uitzonderlijke gevallen kan de kantonrechter een beroep doen op onpartijdige mentor van buitenaf, zoals wij.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 12 jaar
Laatste wijziging: 31-8-2020 12:25:04

Aangeboden door:

Logo

Leijssen Bewindvoeringen


Postadres: Postbus 304, 5600 AH Eindhoven
Telefoonnummer: 040-23 77 255
E-mail: info@leijssenbewind.nl
Website: www.leijssenbewind.nl


Organisatie Type
Schuldhulp


Doelstelling of kernactiviteit:
Beroepspraktijk voor curatele, beschermingsbewind en mentorschap


Belangrijkste doelgroepen:
Kwetsbare mensen in de samenleving, die - tijdelijk - niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.


Soorten diensten of activiteiten:
Door onze ervaring en kennis van zaken zijn wij inzetbaar als curator, bewindvoerder, mentor, gevolmachtigde en zaakwaarnemer.