HomeIRS Bewindvoerders › Ondercuratelestelling
Zoom:

Ondercuratelestelling

Doel:

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.


Werkwijze:

De wet spreekt van een “meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.”

Verder noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling verkwisting en gewoonte van drankmisbruik. Het drankmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Wat zijn de taken van de curator?

Tot de taak van de curator behoort het administreren en beheren van de onder curatele gestelde goederen. De inkomsten die er zijn moeten in de eerste plaats worden aangewend voor een voldoende verzorging van de curandus. Voorts dient de curator ervoor te zorgen dat het vermogen van de curandus doelmatig wordt belegd. De curator behartigt eveneens de niet-vermogensrechtelijke belangen van de curandus. Hij moet soms ingrijpende beslissingen nemen bij bijvoorbeeld de keuze van de woonvorm, de behandelplannen of medische behandeling van de curandus.

De curator heeft de taak de curandus in en buiten rechte te vertegenwoordigen.Contactpersoon:
Naam: Carola van Breukelen
Telefoonnummer: 06 837 138 39
E-mail: info@irsbewindvoerders.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 6-11-2012 12:51:52
Laatste wijziging: 27-5-2020 09:56:48

Aangeboden door:

Logo

IRS Bewindvoerders


Postadres: Postbus 101, 3760 AC Soest
Telefoonnummer: 06 83 71 38 39
E-mail: info@irsbewindvoerders.nl
Website: www.irsbewindvoerders.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Bij IRS Bewindvoerders staat de cliënt centraal. Samen brengen we structuur aan in uw persoonlijke financiële situatie. We rapporteren periodiek over de stand van zaken en evalueren regelmatig de eerder gekozen uitgangspunten.


Contactpersoon:
Carola van Breukelen
E-mail: info@irsbewindvoerders.nl
Telefoonnummer: 06 837 138 39