HomeIRS Bewindvoerders › Onderbewindstelling
Zoom:

Onderbewindstelling

Doel:

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.


Werkwijze:

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms volstaat een bewind over bepaalde goederen. Dit moet dan wel duidelijk worden opgegeven in de aanvraag.

Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon daar niet meer zelfstandig over beslissen. Hij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen worden wel, voor zover dat mogelijk is, in overleg met de betrokkene genomen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

In grote lijnen komt de taak van de bewindvoerder neer op het zorgen voor de financiële huishouding van de rechthebbende; zorgen dat rekeningen betaald worden en geen onverantwoorde uitgaven worden gedaan. De administratie moet goed worden verzorgd.Contactpersoon:
Naam: Carola van Breukelen
Telefoonnummer: 06 837 138 39
E-mail: info@irsbewindvoerders.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 6-11-2012 12:44:00
Laatste wijziging: 27-5-2020 09:56:38

Aangeboden door:

Logo

IRS Bewindvoerders


Postadres: Postbus 101, 3760 AC Soest
Telefoonnummer: 06 83 71 38 39
E-mail: info@irsbewindvoerders.nl
Website: www.irsbewindvoerders.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Bij IRS Bewindvoerders staat de cliënt centraal. Samen brengen we structuur aan in uw persoonlijke financiële situatie. We rapporteren periodiek over de stand van zaken en evalueren regelmatig de eerder gekozen uitgangspunten.


Contactpersoon:
Carola van Breukelen
E-mail: info@irsbewindvoerders.nl
Telefoonnummer: 06 837 138 39