HomeHolPro Zorg › Palliatieve Zorg
Zoom:

Palliatieve Zorg

Doel:

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. Met deze ziekten kun je nog wel weken, maanden of zelfs jaren leven.


Werkwijze:

De vier fasen van palliatieve zorg zijn:

1- Ziektegerichte palliatie:

De ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is.

2- Symptoomgerichte palliatie: De focus ligt op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. De bedoeling is dat de kwaliteit van leven van de cliënt zo goed mogelijk is. De ziekte schrijdt voort. De cliënt zal verzwakken en minder mobiel worden. De symptomen die onder controle waren verergeren en er kunnen nieuwe klachten of problemen ontstaan. In deze fase worden beslissingen rondom het levenseinde genomen, bijvoorbeeld het wel of niet toepassen van palliatieve sedatie of behandelingen. Fasen 1 en 2 worden vaak tegelijkertijd toegepast, om elkaar te versterken (zie bovenstaande figuur). Het is dus niet zo dat er alleen aandacht is voor symptoomcontrole en dat niet naar de behandeling wordt gekeken of andersom. In beide fasen wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

3- Palliatie in de stervensfase:

In deze fase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven. Deze fase duurt meestal slechts een paar dagen, de laatste dagen voor het overlijden.

4- Nazorg:

De nazorg voor naasten na het overlijden van de client wordt meestal ook gezien als onderdeel van de palliatieve zorg. De naasten hebben tijd en ruimte nodig om het overlijden van hun dierbare te verwerken. Soms hebben ze behoefte aan ondersteuning, denk hierbij aan gesprekken.Doelgroep


- vanaf 25 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-11-2019 15:10:20
Laatste wijziging: 1-11-2019 15:10:20

HolPro Zorg

Bezoekadres:
De Steiger 74A
Almere

Postadres:
De Steiger 74A
1351 AE Almere

Telefoonnummer: 085-8770455

E-mailadres: info@holprozorg.nl

Website: www.holprozorg.nl


Doelstelling of kernactiviteit: Holpro Zorg is een thuiszorg organisatie dat zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissitiuatie

Belangrijkste doelgroepen: Door het leveren van professioneel zorg zet Holpro Zorg zich in voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt met een chronische ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Holpro Zorg is een thuiszorg organisatie dat zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissitiuatie


Belangrijkste doelgroepen:
Door het leveren van professioneel zorg zet Holpro Zorg zich in voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt met een chronische ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking.


Soorten diensten of activiteiten:
Holpro Zorg focus zich op het brede terrein van zorg en welzijn in een kader waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.

Om dat te bereiken levert Holpro Zorg persoonsgebonden zorg, passend bij de eigen levensstijl en belevingswereld van ieder cliënt met een specifieke zorgvraag.