HomeHolPro Zorg › Begeleiding individueel/Groepsbegeleiding
Zoom:

Begeleiding individueel/Groepsbegeleiding

Doel:

Holpro Zorg biedt individuele-groepsbegeleiding / dagbesteding


Werkwijze:

Bij dagbesteding gaat het om gezamenlijke groepsbegeleiding en activiteiten. Tijdens het intakegesprek wordt uitgebreid ingegaan op uw hulpvraag, uw wensen en de persoonlijke behoeften van u, uw partner en familie. Het kan zijn dat u meer behoefte heeft om uw verhaal te vertellen, of juist goede praktische tips nodig heeft of alleen maar begeleiding bij de volgende activiteiten:

* Makkelijk contact maken met uw leeftijd genoten

* Luisteren naar standpunten van de overige deelnemers

* Om uw eigen standpunt duidelijk naar voren te brengen

* Om gezamelijk aan verschillende activiteiten deel te nemen onder het genot van een hapje en een drankje.

Bij voldoende belangstelling kunnen wij ook aanbieden: bewegen voor ouderen, zanglessen en kook ochtenden onder leiding van bekwaam personeel.

Tijdens het dagprogramma, waarbij u ook een dagdeel (1 tot 4 uur) kunt deelnemen, wordt het accent gelegd op begeleiding in groepsverband, gericht op vaardigheden; eventueel aangevuld met lichte hulp bij persoonlijke verzorging. Het dagprogramma is bedoeld voor mensen met matige tot zware beperkingen. Er moet sprake zijn van een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of begeleidingsbehoefte. Het dagprogramma zal bijdragen aan verlichting van sociaal isolement van de betreffende cliënt, of aan verlichting van de zorg thuis door mantelzorgers. Deelname aan het dagprogramma kan ook dienen ter overbrugging van een periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening.

Aan het eind van een intakegesprek wordt er een zorgplan opgesteld, dit om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De hulpvraag kan heel breed en complex zijn.

Wij kunnen ook de aanvraag van een “persoonsgebonden budget (PGB)” voor u invullen en indienen.

Aanvragen groepsbegeleiding / Dagbestedingen

Wilt u gebruik maken van de groepsbegeleiding/dagbestedingen of een van de overige thuiszorgdiensten vanHolpro Zorg?Doelgroep


- vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-11-2019 15:15:20
Laatste wijziging: 1-11-2019 15:15:20

HolPro Zorg

Bezoekadres:
De Steiger 74A
Almere

Postadres:
De Steiger 74A
1351 AE Almere

Telefoonnummer: 085-8770455

E-mailadres: info@holprozorg.nl

Website: www.holprozorg.nl


Doelstelling of kernactiviteit: Holpro Zorg is een thuiszorg organisatie dat zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissitiuatie

Belangrijkste doelgroepen: Door het leveren van professioneel zorg zet Holpro Zorg zich in voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt met een chronische ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
Holpro Zorg is een thuiszorg organisatie dat zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissitiuatie


Belangrijkste doelgroepen:
Door het leveren van professioneel zorg zet Holpro Zorg zich in voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt met een chronische ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking.


Soorten diensten of activiteiten:
Holpro Zorg focus zich op het brede terrein van zorg en welzijn in een kader waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.

Om dat te bereiken levert Holpro Zorg persoonsgebonden zorg, passend bij de eigen levensstijl en belevingswereld van ieder cliënt met een specifieke zorgvraag.