HomeHolPro Zorg › Ambulante Ondersteuning
Zoom:

Ambulante Ondersteuning

Doel:

Hebt u moeite met uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden? Dan kunt u ambulante ondersteuning aanvragen.


Werkwijze:

U krijgt dan hulp bij een aantal persoonlijke zaken.

Dit kan individuele ondersteuning zijn, maar ook in een groep. Hoeveel en welke hulp u precies krijgt hangt af van uw situatie.

Bij ambulante ondersteuning krijgt u ondersteuning zodat u uw persoonlijke zaken op orde kunt krijgen en houden. Voorbeelden zijn:

uw administratie doen;

plannen van uw activiteiten;

sociale contacten leggen en onderhouden;

vinden van passende activiteiten zoals meedoen aan buurtactiviteiten of naar een club gaan;

vrijwilligerswerk doen;

dagbesteding of een opleiding volgen.

Bij Ambulante Ondersteuning ligt de focus op alledaagse levensdomeinen zoals het huishouden, werk, gezondheidszorg en sociale activiteiten. Samen met de cliënt wordt gewerk aan het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid, aan een sterk sociaal netwerk en aan zelfstandig wonen en werken.

Voor wie?

Ambulante Ondersteuning is bestemd voor:

* (Jong) volwassenen/ouderen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme;

* (Jong) volwassenen/ouderen met autisme;Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Specifieke doelgroep
(Jong) volwassenen/ouderen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme;
Laatste wijziging: 1-11-2019 15:03:53

Aangeboden door:

Logo

HolPro Zorg


Bezoekadres: De Steiger 74A Almere
Postadres: De Steiger 74A, 1351 AE Almere
Telefoonnummer: 085-8770455
E-mail: info@holprozorg.nl
Website: www.holprozorg.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Holpro Zorg is een thuiszorg organisatie dat zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit van zorg binnen uw thuissitiuatie


Belangrijkste doelgroepen:
Door het leveren van professioneel zorg zet Holpro Zorg zich in voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt met een chronische ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking.


Soorten diensten of activiteiten:
Holpro Zorg focus zich op het brede terrein van zorg en welzijn in een kader waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.

Om dat te bereiken levert Holpro Zorg persoonsgebonden zorg, passend bij de eigen levensstijl en belevingswereld van ieder cliënt met een specifieke zorgvraag.