HomeEuro-Wijzer › Bewindvoering
Zoom:

Bewindvoering

Doel:

We behartigen jouw financiële belangen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Dit betekent dat we onder meer:

aanvragen verzorgen voor oa.: bijzondere bijstand, huursubsidie, heffingskorting belastingen, vergoedingen van studiekosten;

advies geven en je begeleiden bij onder meer het aanvragen van (aanvullende) uitkeringen;

je belastingaangifte doen (indien nodig in overleg met jou de aangifte uitbesteden)

we er voor zorgen dat je verzekerd bent voor: WA, inboedel en mogelijk, in overleg met jou, andere verzekeringen afgesloten kunnen worden. Bij de start van het bewind kijkt je bewindvoerder met jou samen wat nodig is.

jou waar mogelijk bijstaat(n?) bij bijvoorbeeld rechtszaken en met of voor jou overlegt met hulpverleners, instanties etc.

Als je schulden hebt, zullen we eerst de schulden op een rijtje moeten krijgen. Hoe we dit verder gaan aanpakken is per geval verschillend.

We maken een budgetplan; daarin staan de inkomsten, de uitgaven. Ook de afspraken die je met ons maakt leggen we vast. Dit heet een plan van aanpak. Hiervan krijgt je een kopie.

We beheren dus jouw inkomsten en uitgaven. Dragen zorg voor de tijdige betaling van je rekeningen.

Je kan altijd al deze zaken online zien. Je krijgt daarvoor een unieke login en wachtwoord

De normale taken van een bewindvoerder zijn:

Het aanvragen van het bewind

Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan

Regelen van Toeslagen Belastingdienst

Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)

Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast

Telefonisch contact onderhouden met de onder bewind gestelde

Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Niet tot de normale taken van een bewindvoerder behoren:

Problematische schuldsanering

Belastingaangifte box 2 en 3

Bewind bij ondernemersactiviteiten

Ingewikkelde nalatenschappen

Ontruiming van de woning

Frequent naar zitting kantonrechter

Meegaan naar een WNSP zitting of naar het UWV

Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling

Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling

Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)

Verkoop van onroerend goedDoelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 20-11-2018 14:00:49

Aangeboden door:

Euro-Wijzer


Bezoekadres: Beelmanstraat 19 Valkenswaard
Postadres: Postbus 438, 5550AK Valkenswaard
Telefoonnummer: 040-2070302
E-mail: mail@wijzerinfo.nl
Website: www.euro-wijzer.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Bewindvoering, door het behartigen van de financiële belangen van aangemelde personen.


Soorten diensten of activiteiten:
Bewindvoering