HomeDe Schakel-Mentorschap V.O.F. › Mentorschap
Zoom:

Mentorschap

Doel:

De wet op het mentorschap is en een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en is bedoeld als beschermingsmaatregel voor mensen die niet of deels niet meer in staat zijn hun eigen belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding te behartigen. Het gaat om de mensen die deels of volledig wilsonbekwaam zijn wat inhoud, dat een client zelf niet goed kan beslissen over zijn/haar zorg- en/of behandelmogelijkheden.


Werkwijze:

De mentor houd zich alleen bezig met alles op het gebied van zorg en welzijn en niet op gebied van financiën. De bewindvoerder is diegene die zich bezighoudt met alles op het gebied van financiën.

Mentorschap kan aangevraagd worden door:

Cliënt zelf;

Partner;

Familieleden (familie van de betrokkene tot in de 4e graad, dus ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zusters, ooms en tantes, neven en nichten).

Directeur van een instelling waar de cliënt verblijft;

Voogd (als betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat);

Bewindvoerder;

Officier van Justitie (in uitzonderlijke gevallen).

Een aanvraag voor mentorschap moet worden gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de persoon, voor wie het mentorschap is bedoeld, woonachtig is. Via de website www.rechtspraak.nl kunt u het aanvraagformulier voor mentorschap downloaden. Verder dient u bij de aanvraag mee te sturen:

* Een Akkoordverklaring van familieleden;

* Bereidverklaring van diegene die het mentorschap gaat uitvoeren;

* Indien de cliënt wilsonbekwaam is, een medische verklaring van een onafhankelijk arts.

De kantonrechter is uiteindelijk diegene die de beslissing neemt over een mentorschap. Dit wordt dan in een Beschikking vastgelegd.

Wanneer kan een mentor nodig zijn:

Als de persoon door lichamelijke en/of psychische oorzaken niet meer in staat is om de regie over zijn zorg te houden en om die reden geen (weloverwogen) besluit kan nemen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding en bescherming nodig heeft tegen zichzelf of anderen.

Als de persoon geen familie heeft, die zijn/haar belangen kan of wil behartigen.

Als er binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg of de behandeling van de betrokkenen.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 21-12-2012 10:03:08
Laatste wijziging: 18-2-2019 16:00:47

Aangeboden door:

Logo

De Schakel-Mentorschap V.O.F.


Postadres: van Duivenvoordestraat 21, 1701 CA Heerhugowaard
Telefoonnummer: 06 – 11 36 39 23
E-mail: info@de-schakel-mentorschap.nl
Website: www.de-schakel-mentorschap.nl


Organisatie Type
Schuldhulp


Doelstelling of kernactiviteit:
Het aanbieden van professioneel mentorschap aan mensen die deels of volledig wilsonbekwaam zijn en daardoor niet in staat zijn hun eigen belangen op het gebied van zorg te behartigen.


Belangrijkste doelgroepen:
(Dementerende)ouderen, mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar, psychiatrische clienten, forensische cliënten en N.A.H.


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging.en mentorschap


Contactpersoon:
Auke Heerding
E-mail: info@de-schakel-mentorschap.nl
Telefoonnummer: 06 – 11 36 39 23