HomeBureau Advina › Aanvaarden of verwerpen van de erfenis
Zoom:

Aanvaarden of verwerpen van de erfenis

Doel:

Besluitvorming rondom het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap

Meer informatie:


Werkwijze:

Een overlijden komt vaak toch nog onverwacht. U bent er niet op voorbereid.

Mogelijk zijn er verschillende erfgenamen in beeld, maar is niet duidelijk wie de regie moet nemen. De direct betrokkenen hebben soms verschillende ideeën over de afwikkeling van de nalatenschap. Daarbij komt dat iedereen emotioneel betrokken is bij het sterfgeval. Dit belemmert een rationele en kalme benadering.

Hier is professionele begeleiding wenselijk.

Dan dient de vraag zich aan of u de erfenis wilt aanvaarden. Als er schulden “op de loer liggen”, kunt u beter de erfenis beneficiair aanvaarden (aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving) of verwerpen.

Als u de erfenis wilt verwerpen of beneficiair wilt aanvaarden dan dient dit gemeld te worden bij de rechtbank.

Uw consulent van Bureau Advina begeleidt u tijdens dit besluitvormingsproces zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen. Vervolgens regelt uw consulent de afwikkeling bij de rechtbank.Doelgroep


- vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 19-2-2018 13:08:53
Laatste wijziging: 6-4-2022 17:30:03

Bureau Advina

Bezoekadres:
Alphensebaan 31
Gilze

Postadres:
Alphensebaan 31
5126 PR Gilze

Telefoonnummer: 06- 51 653545

E-mailadres: info@advina.nl

Website: www.advina.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Advies bij nalatenschappen

>Soorten diensten of activiteiten:
Bureau Advina kent diverse vormen van dienstverlening.
Het is volledig aan u welke diensten u bij ons wilt afnemen.

Mogelijkheden van dienstverlening zijn:
* Advies en begeleiding bij afwikkeling van nalatenschappen
* Advies bij het maken van keuze om erfenis te aanvaarden of verwerpen
* Het optreden als executeur bij afwikkeling van nalatenschappen
* Advies en begeleiding bij opstellen van levenstestament
* Advies en begeleiding bij planning van nalatenschap
* Het afwikkelen van belastingaangiftes inkomstenbelasting en erfbelasting


Contactpersoon:
Gerrit van Eijck
E-mail: info@advina.nl
Telefoonnummer: 06-51 653545