HomeAttentmentoren › Mentorschap
Zoom:

Mentorschap

Doel:

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die niet volledig in staat worden geacht voor zichzelf te zorgen. Bij mentorschap is er sprake van handelingsonbevoegdheid in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor bewaakt de niet-vermogensrechtelijke belangen. De mentor gaat niet over geld en goederen, dat doet de bewindvoerder.


Werkwijze:

Een mentor heeft als wettelijk vertegenwoordiger de professionele autonomie besluiten te nemen in het belang van het welzijn van de cliënt. Bij zaken van ingrijpende aard (zoals een medische behandeling, verzorging, verpleging) of bij situaties die niet wenselijk zijn voor de cliënt en anderen en kan handelend optreden naar instanties en is tekeningsbevoegd voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand van de cliënt.

De mentor beslist zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkenen en met het mentorschap wordt de laatstgenoemde op het persoonlijke vlak beschermd.

Een mentor wordt aangesteld door de sector Kanton van de rechtbank en houdt ruggespraak met de sector Kanton over belangrijke kwesties. Andere wettelijk vertegenwoordigers zijn o.a.: curatoren en bewindvoerders (beiden behartigen de vermogensrechtelijke kant).

Er zijn twee vormen van mentorschap met bij benadering 10 of 12 contactmomenten, dit bestaat uit de volledige vorm bij benadering van 10 contactmomenten van 1 uur per maand gedurende een jaar of met bij benadering 12 contactmomenten van 0.45 uur per maand gedurende een jaar en het waakmentorschap van 12 contactmomenten van 0.30 min per maand gedurende de laatste fase van het dementieproces.

De diensten worden geleverd van Amsterdam tot Alkmaar en van Alkmaar tot Den Helder. Soms werkt een mentor samen met een bewindvoerder.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 22-5-2014 8:32:34
Laatste wijziging: 8-9-2017 10:10:50

Aangeboden door:

Attentmentoren


Postadres: Postbus 1065, 1810 KB Alkmaar
Telefoonnummer: 06-22037703
E-mail: info@attentmentoren.nl
Website: www.attentmentoren.nl


Organisatie Type
Schuldhulp


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Attent Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om mensen met een verstandelijke handicap of een psychiatrische aandoening of comateuze patiënten. Maar ook oudere mensen, zoals demente bejaarden, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.