HomeSDW › Financiële ondersteuning
Zoom:

Financiële ondersteuning

Doel:

Cliënten die problemen ondervinden in hun financiële huishouding bieden wij financiële ondersteuning. Professionele ondersteuning bij het oplossen en voorkomen van financiële problemen die afgestemd is op de persoonlijke situatie van de cliënt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt op financieel gebied.


Werkwijze:

Financiële ondersteuning biedt onder andere de volgende diensten:

* ondersteuning bij het op orde brengen en houden van de administratie

* het maken en uitvoeren van een budgetplan

* ondersteuning bij het aanvragen van diverse regelingen, zoals huurtoeslag, (bijzondere) bijstand, kwijtscheldingen, fondsen, beschermingsbewind, Wajong en declaratie ziektekosten

Indien de cliënt schulden heeft, begeleiden wij de cliënt naar en tijdens een schuldhulpverleningstraject.

Eigen verantwoordelijkheid

Financiële ondersteuning biedt begeleiding en ondersteuning bij financiële zaken. Het beheer en verantwoordelijkheid hiervan blijft bij cliënten en/of hun bewindvoerder.

Doelgroep Financiële ondersteuning:

Iedereen met een verstandelijke beperking die ondersteuning nodig heeft bij het op orde brengen van zijn financiën en die hiervoor een indicatie heeft.Contactpersoon:
Naam: Startpunt
Telefoonnummer: 088 - 259 3010
E-mail: startpunt@sdwzorg.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Startpunt (cliëntinformatie, advies en bemiddeling)
Bezoekadres: -------
Postadres: Postbus 33, 4700 AA Roosendaal
Telnr.: 088 - 259 3010
E-mail: startpunt@sdwzorg.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
- volwassenen
- ouderen
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 7-6-2012 15:53:26
Laatste wijziging: 21-1-2020 19:39:35

Aangeboden door:

SDW


Bezoekadres: Bovendonk 9, 4707 ZH Roosendaal
Postadres: Postbus 33, 4700 AA Roosendaal
Telefoonnummer: 088 2593010
E-mail: info@sdwzorg.nl
Website: www.sdw.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
SDW maakt zich sterk voor mensen met een beperking. Zij mogen zijn wie ze zijn. Wij zorgen voor keuzevrijheid en variatie. We houden ieders mogelijkheden, wensen en behoeften voor ogen bij leven, leren, werken en wonen. We dromen ervan dat de cliënt zijn leven als een Goed Leven ervaart. Onze visie 'Samen goed leven' is gebaseerd op een samen-zorgrelatie met de cliënt en zijn persoonlijk netwerk.


Soorten diensten of activiteiten:
SDW begeleidt, ondersteunt en behandelt mensen met een verstandelijke beperking bij leven, leren, werken en wonen. SDW heeft een breed aanbod aan ambulante (thuis)ondersteuning, begeleiding, diagnostiek, behandeling en jeugdzorg. Je kunt bij SDW ook terecht voor logeren, wonen, (kinder)dagactiviteitencentra, werkplekken, vakantie en vrije tijd.


Contactpersoon:
Startpunt
E-mail: startpunt@sdwzorg.nl
Telefoonnummer: 088 - 259 3010