HomeRi-Organizing › Mentorschap
Zoom:

Mentorschap

Doel:

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.


Werkwijze:

Bewind en mentorschap kunt u tegelijk aanvragen. Ook kunt u eerst een bewind en later een mentorschap aanvragen of andersom. Het is niet mogelijk om naast een curatele ook een bewind of een mentorschap aan te vragen. Een curatele kan wel omgezet worden in een bewind of een mentorschap. Daarvoor moet u naar de kantonrechter.

Curatele

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, zorg of begeleiding van de persoon die onder curatele is gesteld. Iemand onder curatele is handelingsonbekwaam, wat betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld het kopen van een huis. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelings-bekwaam, tenzij een persoon onder curatele staat. Handelingsbewaam betekent dat de persoon geen toestemming meer nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij een huis kopen of huren.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 19-8-2014 10:07:15
Laatste wijziging: 15-2-2017 16:24:48

Aangeboden door:

Ri-Organizing


Bezoekadres: Sisalbaan 5A Leiderdorp
Postadres: Sisalbaan 5A, 2352 AZ Leiderdorp
Telefoonnummer: 071-2032067
E-mail: info@ri-organizing.nl
Website: www.ri-organizing.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Schuldhulp


Doelstelling of kernactiviteit:
Beschermingsbewind, mentorschap en budgetbegeleiding ten behoeve van meerderjarigen die niet in staat zijn hun eigen financiële en persoonlijke (zorg en welzijn) belangen te behartigen.


Belangrijkste doelgroepen:
Meerderjarigen die niet meer in staat zijn om financieel of persoonlijk hun eigen belangen te behartigen.


Soorten diensten of activiteiten:
Beschermingsbewind, mentorschap, curatele, budgetbegeleiding, begeleiding naar reguliere schuldhulpverlening.