HomeManna Support › Bewindvoering
Zoom:

Bewindvoering

Doel:

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben om hun financiële zaken en administratie te regelen.


Werkwijze:

In het bovenstaande geval kan er gekozen worden voor een onder bewindstelling/beschermingsbewind. Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie. Dit, zover mogelijk, in samenspraak met de cliënt.

Iemand die onder bewind is gesteld, draagt niet meer zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Hiervoor wordt Manna Support tot bewindvoerder benoemd door de kantonrechter. Door professionele beheer van de financiën kunnen conflicten in familiaire kring en misbruik door anderen vervolgens worden voorkomen. De kantonrechter bepaalt welke goederen (bijvoorbeeld spaargeld, inkomen, woning) onder bewind komen te staan en roept de bewindvoerder jaarlijks op om rekening en verantwoording af te leggen aan de cliënt, de rechtbank en een accountant. De bewindvoerder en de kantonrechter dragen er uiteindelijk gezamenlijk zorg voor dat de financiën van de cliënt op verantwoorde wijze worden beheerd.Contactpersoon:
Naam: R.Paltan


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 8-10-2012 13:53:31

Aangeboden door:

Logo

Manna Support


Bezoekadres: Postbus 59003, 3008 PA Rotterdam
Telefoonnummer: 06 - 401 87 151
E-mail: info@mannasupport.nl
Website: www.mannasupport.nl


Organisatie Type
Schuldhulp


Doelstelling of kernactiviteit:
Manna Support helpt u door duidelijkheid te verschaffen in uw financiële situatie. Daarnaast ook om oplossingen te bieden om uw financiële touwtjes (weer) in handen te krijgen. Manna Support kan u ondersteuning bieden met het bijhouden van de financiële huishouding.


Belangrijkste doelgroepen:
Elke particulier, zelfstandig ondernemer of instelling kan Manna Support inschakelen.


Soorten diensten of activiteiten:
Beschermingsbewindvoering / Inkomen en budgetbeheer / Budgetcoaching


Contactpersoon:
R.Paltan