HomeLIMOR - Regio Zuid-Holland › Beschermd wonen
Zoom:

Beschermd wonen

Doel:

Beschermd Wonen is voor cliënten die langdurig te maken hebben met psychische klachten, werkloosheid en schulden. In een verantwoord tempo werken we toe naar zelfstandigheid of naar een andere zorgomgeving.


Werkwijze:

Beschermd Wonen is voor cliënten die langdurig te maken hebben met psychische klachten, werkloosheid en schulden. Zij hebben voor een langere tijd behoefte aan een beschermde omgeving, om vanuit een stabiele woonsituatie de draad weer op te kunnen pakken. Ook hier gaan we uit van ‘opvangen, aanpakken, loslaten’. Bewoners krijgen 24 uur per dag hulp en ondersteuning. In een verantwoord tempo werken we toe naar zelfstandigheid of naar een andere zorgomgeving. Zuid-Holland telt op dit moment drie woonvoorzieningen, allen gesitueerd in Den Haag.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 13-1-2010 19:25:35
Laatste wijziging: 20-1-2017 15:38:18

Aangeboden door:

Logo

LIMOR - Regio Zuid-Holland


Bezoekadres: Papyruspad 1 Rijswijk
Postadres: Postbus 8008, 8903 KA Leeuwarden
Telefoonnummer: 085 4856000
E-mail: info@limor.nl
Website: www.limor.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Onze aanpak vat zich samen in drie woorden: Opvangen, aanpakken, loslaten. Dankzij deze aanpak kunnen mensen de draad van het reguliere leven weer oppakken.


Belangrijkste doelgroepen:
LIMOR ondersteunt en begeleidt mensen die geen thuis meer hebben, die hun onderkomen dreigen te verliezen, of ernstige problemen hebben met zelfstandig wonen.


Soorten diensten of activiteiten:
- Beschermd wonen
- Doorstroomvoorziening
- Housing First
- Thuisbegeleiding


Contactpersoon:
Info
E-mail: info@limor.nl
Telefoonnummer: 085 4856000