HomeLanghenkel Bewindvoering & Schuldmanagement › Budgetbeheer
Zoom:

Budgetbeheer

Doel:

Ondersteunen om uw financiën op orde te krijgen.


Werkwijze:

Samen met u worden alle inkomsten en uitgaven op een rij gezet. Vervolgens bekijken wij de mogelijkheden om inkomsten te verhogen en/of lasten te verlagen. Dit verwerken wij in een budgetplan. Inkomsten komen op een beheerrekening, die op naam van de cliënt staat. Hiervan worden alle vaste lasten betaald en (wanneer mogelijk) wordt er gespaard voor onverwachte uitgaven. De bestaande rekening wordt de leefgeldrekening, waarop het restantsaldo van de beheerrekening wordt geboekt en waar de cliënt vrije toegang tot heeft. Budgetbeheer is vrijwillig. In een budgetovereenkomst leggen wij alle met u gemaakte afspraken vast.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 7-7-2014 16:07:27

Aangeboden door:

Logo

Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement


Bezoekadres: Noordzeelaan 62 Zwolle
Postadres: Postbus 40127, 8004 DC Zwolle
Telefoonnummer: 038-468 27 95
E-mail: info@langhenkelbewindvoering.nl
Website: www.langhenkelbewindvoering.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Financiële zorgverlener


Doelstelling of kernactiviteit:
Al bijna 25 jaar is De Langhenkel Groep actief op het gebied van werk, inkomen en zorg. Schulddienstverlening is al die tijd een belangrijk onderdeel van onze activiteiten geweest.


Soorten diensten of activiteiten:
Ons aanbod bestaat uit:
* Beschermingsbewind
* Curatele
* Mentorschap
* Budgetbeheer
* Schuldmanagement
* Opleiding, training en advies