HomeKompas- Mengelmoes › Creatieve multiculturele participatie project
Zoom:

Creatieve multiculturele participatie project

Doel:

Deelnemers kunnen op elk gewenst tijdstip instappen, dit kan het gehele jaar door. In dit project staat voorop dat iedereen mee kan doen. Alles is gericht op sociale activering en integratie van de deelnemers. Participeren in het sociale maatschappelijke verkeer van nu.

Creatief bezig zijn, is één van de middel die wij inzetten om kwetsbare burgers een waardevolle dagbesteding te bieden.


Werkwijze:

In dit creatieve multiculturele participatie project gaan wij van de deelnemers uit, zij staan voorop! Wij kijken naar het niveau en de leerbehoefte van de individuele deelnemer en zoeken of bedenken daar een passende opdracht bij. Met deze opdracht gaat de deelnemer aan de slag in eigen tempo. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij kompas@zonnet.nl

Het is mogelijk om op donderdagochtend en/of maandagmiddag mee te draaien. Voor deelnemers is het wel plezierig om even proef te draaien, dit kan op donderdag van 9 tot 12 uur en op maandag van 12 tot 16 uur. Wel graag even een telefoontje vooraf naar 024-3559633.

Maatschappelijke doelstellingen met kwetsbare groepen worden makkelijker gehaald door samenwerking. Instellingen en/of organisaties die graag willen weten of ons project bij hun cliënten past en wellicht aansluit bij hun visie of missie kunnen een persoonlijke afspraak maken met onze projectleider.

Als instelling /organisatie kan zich aanmelden als vriend van onze stichting, dit heeft als voordeel dat u verzekerd bent van een aantal vaste gereserveerde plaatsen voor uw cliënten. Wij werken met een motivatie programma wat praktisch en visueel is weer gegeven. De middelen die we hiervoor gebruiken zijn handvaardigheid om gezet in creatieve opdrachten. Na deelname van 12 maanden krijgen de deelnemers een certificaat uitgereikt. Er is een mogelijkheid om door te groeien naar een actieve rol in de stichting zoals begeleider op de werkvloer dan wordt je zonnestraaltje.

Wij werken samen met Ribw, Pluryn en Driestroom.Contactpersoon:
Naam: Angela Kilkens
Telefoonnummer: 06-47576601
E-mail: info@kompasmengelmoes.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- arbeidsgehandicapten
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 16-1-2013 11:42:11
Laatste wijziging: 25-10-2021 08:57:46

Aangeboden door:

Logo

Kompas- Mengelmoes


Bezoekadres: Derde van Hezewijktraat 2 Nijmegen
Postadres: Gloxiniapad 7, 6663 CT Lent
Telefoonnummer: 06-47576601
E-mail: info@kompasmengelmoes.nl
Website: www.kompasmengelmoes.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Vrijetijd


Doelstelling of kernactiviteit:
Onze trajecten zijn gericht op sociale arbeidsactivering. Een laagdrempelig project waar iedereen welkom is, ongeacht de culturele of sociale achtergrond of opleiding.


Soorten diensten of activiteiten:
Gezellig creatief bezig zijn, één of twee keer per week samenkomen. Dit kan voor iedere deelnemer een andere doelstelling zijn.

Kompas-mengelmoes geeft mensen de kans om mee te doen. Met het programma: De Creatieve Werkvloer
Sociale arbeidsactivering en (re)integratie.
Maatschappelijk participeren.

Wij zijn sinds 2014 een - door het kenniscentrum KCH - erkend leerbedrijf/werkplek.

Wij werken samen met Ribw, Pluryn en Driestroom.

Creatief bezig zijn, is één van de middel die wij inzetten om kwetsbare burgers een waardevolle dagbesteding te bieden.


Contactpersoon:
Angela Kilkens
E-mail: info@kompasmengelmoes.nl
Telefoonnummer: 06-47576601