HomeInformatie Langdurige zorg en ondersteuning › Wetteksten en uitvoeringsregelingen
Zoom:

Wetteksten en uitvoeringsregelingen

Doel:

U vindt hier links naar wetteksten, uitvoeringsregelingen en handreikingen op het gebied van langdurige zorg en ondersteuning.

Meer informatie:


Werkwijze:

Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorgverzekeringswet

Uitleg over wijkverpleging

Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorgtoewijzing en extra zorg in de Wlz

Persoonsgebonden budget in de WlzDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Laatste wijziging: 11-1-2021 17:12:13

Aangeboden door:

Logo

Informatie Langdurige zorg en ondersteuning


Telefoonnummer: 030-7897878
Website: www.informatielangdurigezorg.nl


Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Informatie van het ministerie van VWS over langdurige zorg en ondersteuning en jeugdzorg.


Soorten diensten of activiteiten:
U vindt hier eenvoudige uitleg over hulp in het dagelijks leven en over de langdurige zorg. En informatie over het organiseren van passende zorg bij complexe zorgvragen.