HomeIMK - Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf › IMK Startersprogramma Startkracht
Zoom:

IMK Startersprogramma Startkracht

Doel:

Het programma Startkracht legt de focus op de succesfactoren die de ondernemer helpen om een onderneming te starten c.q. duurzaam in stand te houden. De aandacht in de begeleiding ligt op de ‘werkelijkheid’ en het ‘doen’! Centraal staan ondernemersvaardigheden en effectief gedrag, gekoppeld aan de praktijk en concrete acties die de kern raken van het ondernemen.


Werkwijze:

IMK komt in de praktijk veel in aanraking met faal- en succesfactoren. De faalfactoren vormen voor ons de aandachtspunten, maar de succesfactoren zijn bepalend om werkelijk te kunnen starten:

• Vaardigheden - zichzelf kennen

• Persoonlijkheid inzetten - commitment

• De deur uit en connecties maken - netwerken

• Lef om te vragen en fouten te maken - actie - doen

• De markt en de concurrentie kennen - inhoud hebben

• De vraag in de markt kennen - ken je klant

• Basiskennis over ondernemen - jezelf faciliteren

De succesfactoren liggen bij de ondernemer in zijn of haar handen. De ondernemer staat centraal.

Doel programma Startkracht

1. Het ontwikkelen van startkracht om de kracht van de deelnemer en het plan vast te stellen.

2. Praktisch aan de slag – DOEN! - De deelnemer onderbouwt het plan zodanig dat het plan in de praktijk uitvoerbaar is en dat het plan geschikt is voor een financieringsaanvraag.

Werkwijze:

Onze startersprogramma is opgedeeld in 4 fasen: de intake, de verkennings-, de aanloop- en de versnelingsfase. Iedere fase moet positief worden afgerond om door te kunnen naar de volgende fase. Wij noemen dit ‘go/no-go’-momenten.

Intake:

De intake vindt vooraf plaatst om te beoordelen of een begeleidingstraject zinvol is. U krijgt een diepte-interview om het perspectief van het bedrijfsidee én u als aspirant-ondernemer vast te stellen.

Hierbij maken we gebruik van:

• Diepte-interview.

• De Nieuwe Ondernemerstest

• De al beschikbare documenten/informatie

Indien de uitkomst van de intake positief is, gaat u verder in de verkenningsfase.

Verkenningsfase:

U krijgt een account voor de e-learning I’M OK Basis voor Ondernemen en het IMK digitale ondernemingsplan. U doet hiermee in een optimale mix ondernemerskennis op in de digitale leeromgeving en kan dit direct toepassen in een digitaal en interactief ondernemingsplan, waarin u van uw coach inhoudelijke feedback op uw input krijgt, maar ook voor vragen bij uw coach terecht kunt.

Deelname trainingen in de verkenningsfase:

• Ondernemersvaardigheden & marktonderzoek

• Product-marktcombinaties (onderscheidend vermogen)

• Financiële taakstelling

• Presentatie van resultaten en marktmogelijkheden

De trainingen kenmerken zich door een praktische inslag, voorzien van doe-opdrachten. Met de ondernemerscoach vinden individuele werkbesprekingen plaats. Optioneel en in overleg vindt een formulebespreking plaats met een bedrijfseconomisch adviseur van IMK.

De verkenningsfase wordt afgesloten met een go/no-go bespreking.

De verkenningsfase omvat een periode circa 6 weken. Tijdsinvestering voor de toekomstig ondernemer : 20 tot 30 uur per week

Aanloopfase:

Deelname aan de trainingen in de aanloopfase:

• Commerciële vaardigheden

• Markt & marketing

• Verkoopvaardigheden & acquisitie

• Investeren & exploitatie

• Prijsbepaling & exploitatie

• Financiële bedrijfsvoering

De aanloopfase kenmerkt zich verder door maatwerk door middel van individuele werk-besprekingen. De ontwikkeling van het plan resulteert in een uitvoerbaar ondernemingsplan.

De aanloopfase omvat een periode van 3 tot 4 maanden. Tijdsinvestering voor de toekomstig ondernemer: 20 tot 30 uur per week

(Optioneel) Versnellingsfase:

Na de formele start wordt u op individuele basis begeleid tijdens de startfase van uw bedrijf. Hierbij wordt interactief gezocht naar oplossingen voor mogelijke knelpunten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat begeleiding in de startfase de kans op een succesvolle start vergroot. Ook is het mogelijk 2 trainingen te volgen:

• Social media

• Zakelijke communicatie

De thema’s die sowieso aan de orde komen zijn:

• marketing

• netwerken

• tariefstelling

• administratie

Monitoring van de ontwikkelingen, de administratie en reflectie op praktijkervaringen versterken de effectiviteit van het ondernemen en de grip op de bedrijfsvoering.

De versnellingsfase omvat een periode van 3 maanden.

Beschikbare tools:

I’M OK:

I’M OK bestaat uit 7 modules:

• Module 1: Bepaal het (toekomst)beeld van de onderneming

• Module 2: Geef de onderneming vorm

• Module 3: Regel het financiële gedeelte van de onderneming

• Module 4: Bewaak de financiële positie van de onderneming

• Module 5: Positioneer en/of innoveer de onderneming

• Module 6: Koop in voor de onderneming (producten en/of diensten)

• Module 7: Verwerf opdrachten, stel offertes op en/of onderhandel.

Interactief online ondernemingsplan

Een digitaal ondernemingsplan van IMK om met behulp daarvan de commerciële, juridische, financiële en organisatorische bedrijfsvoering onderbouwd uit te werken. Deze toepassing bevat een online feedbackfunctie die de ondernemerscoach toepast.Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 2-5-2011 13:16:38
Laatste wijziging: 19-4-2022 12:39:52

Aangeboden door:

Logo

IMK - Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf


Bezoekadres: Zeisterweg 82, 3931 MG Woudenberg
Postadres: Zeisterweg 82, 3931 MG Baarn
E-mail: info@imk.nl
Telefoonnummer: 035-750 79 00
Faxnummer: 035-750 79 01
Telefoonnummer: 088-999 00 00 (landelijk informatienummer)
Website: www.imk.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderzoek en advies


Doelstelling of kernactiviteit:
IMK is een landelijke en professionele mkb-advies- en begeleidingsorganisatie op het gebied van: > het begeleiden en coachen van startende ondernemers (veelal vanuit een achterstandsituatie); > het adviseren van gevestigde ondernemers op breed bedrijfskundig gebied; > het doen van haalbaarheids-onderzoeken en het geven van financieringsadviezen; > het uitvoeren van vestigingsplaatsonderzoeken (met name voor franchiseorganisaties); > het verzorgen van ruimtelijk economisch onderzoek (o.a. dpo) en advies.


Belangrijkste doelgroepen:
Startende en gevestigde ondernemers in het MKB, (gemeentelijke) overheid en UWV WERKbedrijf


Soorten diensten of activiteiten:
IMK begeleidt naar succesvol ondernemerschap op verzoek van gemeenten, UWV Werkbedrijf, mobiliteitscentra en werkgevers.


Contactpersoon:
Landelijk informatienummer
E-mail: info@imk.nl
Telefoonnummer: 088-999 00 00