HomeIMK - Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf › Haalbaarheidsonderzoek
Zoom:

Haalbaarheidsonderzoek

Doel:

Een haalbaarheidsonderzoek bestaat uit het bepalen van de economische haalbaarheid van een bestaande onderneming cq. het beoordelen van de haalbaarheid van ondernemingsplannen voor startende ondernemers. De onderzoeken variëren van de opzet van een schoen


Werkwijze:

Bij het bepalen van de haalbaarheid van ondernemingsplannen; of het nu de start; grote uitbreiding en/of een belangrijke investering betreft; zijn verschillende elementen van belang. De belangrijkste factor bij het vellen van een oordeel omtrent de haalbaarheid; zijn de omzetverwachtingen. Deze omzetverwachtingen zijn; in combinatie met de begrootte investeringen alsmede alle kosten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering; bepalend voor de aflossingscapaciteit van de onderneming.

Op hoofdlijnen bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen:

Er wordt een marktonderzoek uitgevoerd; waarbij elementen aan de orde komen als het bepalen van de omvang en indeling van het verzorgingsgebied (denk aan aantal inwoners; leeftijd; inkomen; woningbouwontwikkelingen etc). Op basis hiervan kan een uitspraak worden gedaan over de potentiële bestedingen in het verzorgingsgebied.

Daarna vindt een concurrentieanalyse plaats (bestaande concurrentie; mogelijke toekomstige concurrentie etc).

De adviseurs brengen een bezoek aan de locatie van de onderneming; om zicht te krijgen op allerlei overige omzetbeïnvloedende factoren (denk aan ligging; bereikbaarheid etc).

Het ondernemingsplan wordt beoordeeld op alle relevante onderdelen van de bedrijfsvoering zoals inkoop; commerciële aspecten en personele bezetting.

Naast de omzetprognose die op basis van voorgaande stappen kan worden opgesteld; worden ook de kostentechnische aspecten van de onderneming geanalyseerd; waarbij gekeken wordt naar onder meer huisvestingskosten en normatieve investeringen in vaste activa. Verder wordt een investerings- en financieringsbegroting gemaakt waarbij de normatieve investeringen; beschikbare middelen en de kredietbehoefte een rol spelen.

Nu een duidelijk beeld is verkregen van verwachte omzet en kosten; kan een exploitatiebegroting worden opgesteld waarbij een uitspraak wordt gedaan over de omzetprognose; normatieve brutomarge; normatieve kosten; winstprognose en aflossingscapaciteit.

Eventueel kan aandacht geschonken worden aan de ondernemerskwaliteiten.Doelgroep


- van 18 tot 65 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 19-4-2022 12:39:38

IMK - Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Bezoekadres:
Zeisterweg 82
3931 MG Woudenberg

Postadres:
Zeisterweg 82
3931 MG Baarn

Telefoonnummer: 088-999 00 00 (landelijk informatienummer)

Telefoonnummer: 035-750 79 01

E-mailadres: info@imk.nl

Website: www.imk.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
IMK is een landelijke en professionele mkb-advies- en begeleidingsorganisatie op het gebied van: > het begeleiden en coachen van startende ondernemers (veelal vanuit een achterstandsituatie); > het adviseren van gevestigde ondernemers op breed bedrijfskundig gebied; > het doen van haalbaarheids-onderzoeken en het geven van financieringsadviezen; > het uitvoeren van vestigingsplaatsonderzoeken (met name voor franchiseorganisaties); > het verzorgen van ruimtelijk economisch onderzoek (o.a. dpo) en advies.

Belangrijkste doelgroepen:
Startende en gevestigde ondernemers in het MKB, (gemeentelijke) overheid en UWV WERKbedrijf

>Soorten diensten of activiteiten:
IMK begeleidt naar succesvol ondernemerschap op verzoek van gemeenten, UWV Werkbedrijf, mobiliteitscentra en werkgevers.


Contactpersoon:
Landelijk informatienummer
E-mail: info@imk.nl
Telefoonnummer: 088-999 00 00