HomeIMK - Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf › Draagkrachtmeting
Zoom:

Draagkrachtmeting

Doel:

Bij een draagkrachtmeting wordt de financiële draagkracht van een onderneming vastgesteld.


Werkwijze:

Een draagkrachtmeting bestaat uit de volgende onderdelen:

Bedrijfsbeschrijving (juridische structuur; ondernemer; inkoop; productie; personeel; verkoop; locatie)

Marktsituatie en ontwikkelingen

Marktpositie bedrijf (profilering; beknopte SWOT-analyse)

Balansen (vermogensbestanddelen; solvabiliteit; liquiditeit)

Bedrijfsresultaten van afgelopen 3 jaar; rentabiliteit

Investerings- en financieringsbegroting (regeling MKB-kredieten)

Exploitatiebegroting (omzetprognose; normatieve brutomarge; normatieve kosten; winstprognose; normatief ondernemersinkomen.Contactpersoon:


Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 65 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 19-4-2022 12:39:28

Aangeboden door:

Logo

IMK - Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf


Bezoekadres: Zeisterweg 82, 3931 MG Woudenberg
Postadres: Zeisterweg 82, 3931 MG Baarn
E-mail: info@imk.nl
Telefoonnummer: 035-750 79 00
Faxnummer: 035-750 79 01
Telefoonnummer: 088-999 00 00 (landelijk informatienummer)
Website: www.imk.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderzoek en advies


Doelstelling of kernactiviteit:
IMK is een landelijke en professionele mkb-advies- en begeleidingsorganisatie op het gebied van: > het begeleiden en coachen van startende ondernemers (veelal vanuit een achterstandsituatie); > het adviseren van gevestigde ondernemers op breed bedrijfskundig gebied; > het doen van haalbaarheids-onderzoeken en het geven van financieringsadviezen; > het uitvoeren van vestigingsplaatsonderzoeken (met name voor franchiseorganisaties); > het verzorgen van ruimtelijk economisch onderzoek (o.a. dpo) en advies.


Belangrijkste doelgroepen:
Startende en gevestigde ondernemers in het MKB, (gemeentelijke) overheid en UWV WERKbedrijf


Soorten diensten of activiteiten:
IMK begeleidt naar succesvol ondernemerschap op verzoek van gemeenten, UWV Werkbedrijf, mobiliteitscentra en werkgevers.


Contactpersoon:
Landelijk informatienummer
E-mail: info@imk.nl
Telefoonnummer: 088-999 00 00