HomeHumanitas - Eindhoven › Vrijwilligerswerk voor maatschappelijke dienstverlening
Zoom:

Vrijwilligerswerk voor maatschappelijke dienstverlening

Doel:

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden.


Werkwijze:

Met een steuntje in de rug vinden ze de kracht, het vertrouwen en de energie om hun leven weer op te pakken. Hoe verschillend onze activiteiten ook zijn. We werken altijd met de volgende waarden: 1. Regie houden behouden over je eigen leven. 2. Ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid. 3. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de ander. 4. Betrokken, vraaggericht en vernieuwend werken: kijken wat er leeft in de maatschappij en activiteiten daarop aanpassen. De ervaring leert dat tijdige vrijwillige hulp van Humanitas erger kan voorkomen. Mensen die onze hulp krijgen zijn eerder weer in staat om zelfstandig hun leven op te pakken. Of overwinnen eerder een tegenslag in hun leven. Werkwijze: jaarlijks geven zo'n 525 goed getrainde vrijwilligers dat steuntje aan zo'n 1450 deelnemers. En dat werkt! Humanitas Eindhoven werkt binnen drie verschillende thema's: eenzaamheid, opvoeden en opgroeien aan verschillende activiteiten. Onze vrijwilligers bouwen een persoonlijke band op met hun deelnemers. Steun van een maatje kan preventief werken, maar ook het effect van professionele hulp versterken.

Wij spelen innovatief in op de ontwikkelingen in de samenleving en we werken vraaggericht. Onze beloften aan onze deelnemers:

• We helpen jou je leven een positieve draai te geven.

• We helpen jou de regie over je eigen leven (terug) te vinden.

• We denken vanuit jouw behoeften.

• We helpen je van mens tot mens, op basis van gelijkwaardigheid.

• We zijn er voor je, ongeacht je achtergrond, levensverhaal of leeftijd.

• We bieden je aandacht, veiligheid en vertrouwen.Contactpersoon:
Naam: Receptie Eindhoven
E-mail: eindhoven@humanitas.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 30-9-2009 11:24:42
Laatste wijziging: 1-11-2019 12:38:22

Aangeboden door:

Logo

Humanitas - Eindhoven


Bezoekadres: Dr. Cuyperslaan 64 Eindhoven
Postadres: Dr. Cuyperslaan 64, 5623 BB Eindhoven
Telefoonnummer: 040 206 53 50
E-mail: eindhoven@humanitas.nl
Website: www.humanitas.nl/eindhoven

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.


Soorten diensten of activiteiten:
opvoedondersteuning, begeleide omgangsregeling, preventievoorlichting, maatjes voor jongeren en eenzame ouderen, het leren van de Nederlandse taal.


Contactpersonen:
Judith Spijkerman
E-mail: bor.eindhoven@humanitas.nl
Telefoonnummer: 040-2065350
Gesprekken van Mens tot Mens
E-mail: gesprekken.ehv@humanitas.nl
Werkgroep Home-Start
E-mail: home-start.eindhoven@humanitas.nl
Pieter Driessen of Cynthia Ronde
E-mail: jeugdsupport.ehv@humanitas.nl
Marisse Cardol
E-mail: opvoeden.ehv@humanitas.nl
Receptie Eindhoven
E-mail: eindhoven@humanitas.nl
Meedoen in de Wijken (Humanitas Eindhoven)
E-mail: meedoenindewijken@humanitas.nl
Telefoonnummer: 040-2065350