HomeHart voor Bewind › Mentorschap
Zoom:

Mentorschap

Doel:

Mentorschap is bedoeld voor meerderjarigen die door ziekte of handicap niet in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Hier gaat het vooral om het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld zorg- en hulpverlening. Het gaat bij mentorschap niet om het beheren van uw inkomsten en vermogen.


Werkwijze:

Hart voor Bewind kan u ook helpen met het nemen van beslissingen. Dit kan niet alleen gaan om beslissingen over zorg- en hulpverlening maar ook om advies over andere (sociaal/juridische) onderwerpen. Wij vinden uw mening hierin onmisbaar. Daarom zullen wij altijd met u in gesprek gaan over de beslissingen die genomen moeten worden. Hart voor Bewind zal steeds haar best blijven doen voor wederzijds vertrouwen. U, uw belangen en wensen zijn steeds het uitgangspunt.

De kantonrechter benoemt een mentor. Het is wel mogelijk om naast een mentor ook een bewindvoerder te hebben.

Aanvragen van mentorschap

Het aanvragen van mentorschap kan worden gedaan door:

- Uzelf;

- Uw echtgenoot/geregistreerde partner/ andere levensgezel;

- Uw familieleden zoals ouders, grootouders, broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten;

- Uw voogd, curator of bewindvoerder zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, Titel 16, 19);

- De officier van Justitie;

- De instelling waar u verblijft.Contactpersoon:
Naam: Hinke de Vries
Telefoonnummer: 06 5389 70 27
E-mail: info@hartvoorbewind.nl


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 18-11-2014 12:33:43
Laatste wijziging: 4-10-2018 19:07:52

Aangeboden door:

Logo

Hart voor Bewind


Postadres: Postbus 40, 9560 AA Ter Apel
Telefoonnummer: 06 5389 70 27
E-mail: info@hartvoorbewind.nl
Website: www.hartvoorbewind.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij bieden hulp bij het beheren van inkomsten en vermogen. Daarnaast bieden wij hulp bij het nemen van zorgbeslissingen.


Belangrijkste doelgroepen:
Onze diensten zijn bedoeld voor mensen wie een aanvraag willen doen voor curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap waarover de rechter een beslissing zal nemen.


Soorten diensten of activiteiten:
Curatele, beschermingsbewind en mentorschap.


Contactpersoon:
Hinke de Vries
E-mail: info@hartvoorbewind.nl
Telefoonnummer: 06 5389 70 27