HomeGemeente Dantumadiel › Eenheid Wurk, Ynkommen en Soarch
Zoom:

Eenheid Wurk, Ynkommen en Soarch

Doel:

Totdat u werk gevonden hebt kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgen om in uw levensonderhoud te voorzien. Soms kunt u voor bijzondere kosten komen te staan die u niet uit uw uitkering kunt voldoen en die u niet uit uw eigen inkomen of vermogen kunt betalen. Hiervoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen.


Werkwijze:

De eenheid Wurk, Ynkommen en Soarch vindt het belangrijk om mensen met een uitkering perspectief te bieden, namelijk uitzicht op werk. De tijdelijke uitkering is bedoeld ter overbrugging van de periode waarin geen betaald werk wordt verricht. Ook al zijn er mensen die misschien niet direct aan het werk kunnen in een reguliere baan, toch wil de gemeente de kans op toekomstig betaald werk zo groot mogelijk maken.

ij helpen u om alle zaken die bij het krijgen van werk in de weg staan op te lossen. Daarvoor zijn diverse oplossingen, zoals:

- begeleiding bij het vinden van een werkplek

- bij- of omscholing, computercursussen

- sollicitatietraining, jobcoaching

- kinderopvang

- schuldhulpverlening

In bepaalde gevallen kunt u, afhankelijk van de situatie, tijdelijk een (gedeeltelijke) ontheffing van uw sollicitatieplicht krijgen.



Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden




Gegevens ingevoerd: 28-8-2010 16:29:37
Laatste wijziging: 21-10-2019 17:01:22

Aangeboden door:

Gemeente Dantumadiel


Bezoekadres: Hynsteblom 4 Damwâld
Postadres: Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
E-mail: info@dantumadiel.frl
Telefoonnummer: 14 0511
Website: www.dantumadiel.frl/

Route / kaart:



Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.