HomeGemeente Breda › Schuldhulpverlening
Zoom:

Schuldhulpverlening

Doel:

De Kredietbank is belast met het voorkomen en bestrijden van schuldenproblematiek en het op verantwoorde wijze verstrekken van consumptieve, sociale kredieten.

Meer informatie:


Werkwijze:

De Kredietbank West-Brabant is onderdeel van de Gemeente Breda. De bank is lid van de NVVK, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Dit is de landelijke organisatie van schuldhulpverlenende instanties. Ook is de Kredietbank West-Brabant aangesloten bij Sociale Banken Nederland (SBN).

U kunt bij de kredietbank terecht voor diensten en producten die gericht zijn op het beheersbaar houden en oplossen van schulden, het verantwoord verstrekken van een lening en het beheren van financiën. Daarnaast zijn er activiteiten die zich richten op preventie, want de kredietbank is er ook om te voorkomen dat er schulden ontstaan.

Meer informatie over de verschillende producten van de kredietbank zie www.kredietbankwestbrabant.nlLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Kredietbank Breda
Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10
Postadres: Postbus 1149, 4801 BC Breda
Telnr.: 14 076
Faxnr.: 076-529 4212
E-mail: kredietbank@breda.nl
Webs.: www.kredietbankwestbrabant.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 2-6-2008 10:01:58
Laatste wijziging: 6-1-2014 16:48:02

Aangeboden door:

Gemeente Breda


Bezoekadres: Claudius Prinsenlaan 10 Breda
Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda
E-mail: gemeentebreda@breda.nl
Telefoonnummer: 14 076
Faxnummer: 076-529 32 40
Website: www.breda.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de Gemeente. B&W zorgt voor het uitvoeren van landelijke regelingen, is verantwoordelijk voor de financiën en voert het personeelsbeleid. B&W heeft hiervoor wettelijke bevoegdheden, zoals het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. Iedere wethouder heeft daarbij een eigen takenpakket (portefeuille). Net als in de Gemeenteraad, beslist ook B&W bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken telt de stem van de burgemeester echter dubbel. B&W is verantwoording schuldig aan de Gemeenteraad.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente


Soorten diensten of activiteiten:
Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), Jeugdwet en Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan culturele- en sportvoortzieningen of stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk doel.


Contactpersonen:
Cliëntenraad de Brug
E-mail: cliëntenraad@debrugbreda.nl
Telefoonnummer: 06 27 11 51 91
Begeleidingscommissie WMO
E-mail: begeleidingscommissieWMO@breda.nl.
Zorg voor elkaar Breda
E-mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
Telefoonnummer: 076 525 15 15